بختیار رحمانی و علی قربانی

بازگشت دو باز‌یکن نیمکت نشین به ترکیب/ تغییرات منصور‌یان در بازی با ذوبی‌ها

شواهد نشان می‌دهد منصور‌یان سرمر‌بی آبی‌ها در نظر دارد در بازی مقابل ذوب تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون