بخشنامه بودجه سال 1394

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کشور که به امضای رئیس جمهور رسیده را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون