بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1391 کارگران

متن کامل بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۱ کارگران

بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۱ بشرح ذیل است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون