بخشنامه وزیر علوم

بخشنامه وزیر علوم درباره کرونا خطاب به روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

بخشنامه وزیر علوم درباره کرونا خطاب به روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

وزیر علوم بخشنامه‌ای درباره کرونا خطاب به روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور صادر کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون