بخش ساختمان

جزئیات وضعیت اشتغال روستاییان/ بخش کشاورزی بیشترین آمار اشتغال را در روستاها دارد

مطابق آمارها طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بیشترین نسبت شاغلین روستایی مربوط به بخش کشاورزی و پس از آن به ترتیب مربوط به بخش های خدمات, صنعت و ساختمان می باشد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون