برادر اشرف غنی

30مرداد

برادر اشرف غنی با طالبان بیعت کرد

برادر رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با اعضای ارشد طالبان به این گروه پیوست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر