ب .ز

12مهر

پای ۳ وزیر و ۲ مدیر عالیرتبه به کیفرخواست بابک زنجانی باز شد

دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی در حالی به پایان رسید که ۱۴۰ صفحه از کیفرخواست قرائت و مقرر شد جلسه بعدی فردا ساعت ۹ برگزار شود. هنوز بیش از ۱۰۰ صفحه از کیفرخواست قرائت نشده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر