تاریخ بیداری اسلامی

۱۳شهریور

هم اندیشی در خصوص تحولات جاری بیداری اسلامی در جهان اسلام

علی اکبر ولایتی دبیر اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی گفت:هدفمان از برگزاری این همایش این است که در خصوص تاریخ بیداری اسلامی و مسایل سیاسی جاری در منطقه تبادل نظر کنیم

آمار کرونا
[cov2019]