تاسیس دانشگاه حضرت امام (ره)

ما یک دانشگاه الگو می خواهیم که از ابتدا بر اساس تفکرات امام و رهبری باشد

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد ، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، در گفتگو با اعتدال، گفت: سال آخر مجلس می خواهیم بر اساس تفکرات امام راحل به اسلامی شدن دانشگاه ها بپردازیم چرا که  علی رغم اینکه ۳۲ سال از انقلاب می گذرد، یا نتوانستیم مفهوم دانشگاه اسلامی را درک کنیم […]

آمار کرونا
[cov2019]