تالاب

۰۳آذر

ورود پرندگان مهاجر به تالاب شادگان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان با اشاره به آغاز مهاجرت پرندگان به تالاب شادگان از پایش و شناسایی پرندگان مهاجر تالاب بین‌المللی شادگان در منطقه مارد خبر داد.

آمار کرونا
[cov2019]