تالار آدینه تهران

۱۲دی

وکیلی: اجماع مرکبی شکل گرفته تا پایه های جمهوریت را متزلزل کند

دو جریان گفتمانی مقابل هم صف آرایی کردند که یک از آنها خود را پیش از انتخابات پیروز می داند، و جشن گرفته چرا که پیروزی را مرهون عدم مشارکت مردم می داند. اما جریانی دیگر با تمام بی عرضگی و اشتباهات افتخارش حضور مردم است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر