تامین امنیت خلیج فارس

۲۷شهریور

نقش ایران و عراق در تامین امنیت خلیج فارس

نقش ایران و عراق در تامین امنیت خلیج فارس دو کشور ایران و عراق با وجود وجوه مشترک تقویت کننده که ریشه در اشتراکات دینی و تاریخی دارد، از بزرگترین کشورهای حوزه خلیج فارس بشمار می آیند که براساس اکثریت قاطع شیعیان، بیشترین جمعیت منطقه خلیج فارس را شکل می دهند. به همین منظور براساس […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر