تام انگلهاردت

۲۰دی

سه واقعیت استثنایی درباره ایالات متحده آمریکا

با توجه به دورنمای مغشوش ۱۴ سال گذشته، آیا می توانید حتی به شکلی مبهم لحظه ای را به یاد بیاورید که دیوار برلین فرو ریخت، جنگ سرد در سکوتی گیج کننده از شوک و پیروزی در واشنگتن به پایان رسید، اروپای شرقی آزاد شد، کشور آلمان متحد شد و اتحاد جماهیر شوروی از صفحه روزگار محو گردید؟ در آن لحظه دوران ساز، به شش قرن رقابت های امپریالیستی خاتمه داد شد. تنها یک قدرقدرت باقی ماند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر