تاندویی کومالو

یک کمک داور فوتبال به خاطر اعلام خطای آفساید کشته شد

یک کمک داور فوتبال به خاطر اعلام خطای آفساید در حین بازی مورد تهاجم هواداری قرار گرفت و به دست وی کشته شد.

آمار کرونا
[cov2019]