تاکید خطیب نماز جمعه

۱۵آذر
تاکید خطیب نماز جمعه این هفته تهران بر رسیدگی به خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر

تاکید خطیب نماز جمعه این هفته تهران بر رسیدگی به خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر

مفاسد مهمی که امروز از آن ها یاد می شود جدی است و باید به طور قاطع با آنان برخورد شده و از ریشه سوزاند، اما آنچه از ثروت کشور می سوزد و ازبین می رود به مراتب با اهمیت تر است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر