تایید صلاحیت نامزدها

۱۳بهمن
در باره نقش تحقیقات محلی در بررسی صلاحیت نامزدها

در باره نقش تحقیقات محلی در بررسی صلاحیت نامزدها

اظهارات اخیر سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص تایید صلاحیت حدود دو هزار نفر دیگر از نامزدهای انتخابات که می تواند تزریق تنوع بیشتر به دیدگاههای عرضه شده تلقی شود از چند جهت قابل ارزیابی است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر