تبديل وضعيت معلمان

۰۶شهریور

حاج بابایی ۱۷ هزار استخدامی در اول مهر خواهیم داشت

حمیدرضا حاجی بابایی گفت :ازابتدای مهر ۱۷ هزار نفر از معلمان استخدام و در واقع تبدیل وضعیت می‌شوند؛ این معلمان در چندین رشته تحصیل کرده و در رشته‌های تخصصی خود مشغول به کار می‌شوند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر