تب

سخنان محسن پرویز بعد از بهبودی/مسئولیت اجتماعی بیماران و افراد مشکوک ابتلا به کرونا

رئیس انجمن قلم ضمن اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی بیماران کرونا گفت: کرونا تنها در صورتی به زانو درخواهد آمد که همه به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و فردی خود توجه کافی داشته باشند.

آمار کرونا
[cov2019]