تخلفات حقوق بشر

۲۳خرداد

بررسی سوابق تحریم حقوق بشر ۲۶ مقام امریکایی

بررسی تحریم مقامات امریکایی در مجلس صحن مجلس شورای اسلامی مجلس ایران سوابق حقوق بشر ۲۶ مقام امریکا را که از جانب کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فهرست افراد مرتکب تخلفات حقوق بشری قرار گرفته‎اند، به بحث می‎گذارد. بپرس تی وی، محمود احمدی بیغش عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس […]

آمار کرونا
[cov2019]