تصوير معنادار

۰۳بهمن

اینستاگرام: تصویر معنادار مژده لواسانی برای چالش ۱۰ ساله

اینستاگرام: تصویر معنادار مژده لواسانی برای چالش ۱۰ ساله

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر