تصویری از اعظم طالقانی

۰۹آبان

تصویری از اعظم طالقانی در زندان ساواک

تصویری از اعظم طالقانی در زندان ساواک می بینید

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر