تصویری تاریخی

۱۹آذر

تصویری تاریخی از بزرگان فوتبال در حال کشیدن قلیان

کشیدن قلیان در میان بازیکنان فوتبال امری رایج و انکارناپذیر می باشد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر