تصویر توییت ترامپ

تصویر توییت ترامپ در واکنش به دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبرانقلاب+ترجمه

تصویر توییت ترامپ در واکنش به دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبرانقلاب

آمار کرونا
[cov2019]