تصویر دیدنی از یک عقاب

تصویر دیدنی از یک عقاب

این تصویر زیبا در جنگل‌های خاباروفسک روسیه به ثبت رسیده است./عکس: Yuri Smityuk

آمار کرونا
[cov2019]