تصویر ماهواره‌ای

تصویر ماهواره‌ای از آرامکوی عربستان پس از حمله یمن+ تصویر

 تصویر ماهواره‌ای از تاسیسات شرکت آرامکو در جده پس از حمله انصار-الله یمن را در ادامه ببینید. این حمله انصارالله منجر به آتش سوزی و تخریب کامل یک مخزن و آسیب جدی به پنج مخزن و تاسیسات دیگر شده است

آمار کرونا
[cov2019]