تصویر ماهواره جدید ناسا از زمین

۱۲خرداد

تصویر ماهواره جدید ناسا از زمین

هرچند ماهواره جدید ناسا با اشکالاتی مواجه شده اما تصاویری زیبا از چشم انداز کره خاکی به زمین ارسال کرده است.

آمار کرونا
[cov2019]