تصویر پناهگاه شفر

تصویر پناهگاه شفر لو رفت! + تصویر

تصویری که امروز از وینفرید شفر منتشر شده است، محلی می‌باشد که او نامش را پناهگاه گذاشته و ساعات زیادی از زمان کاری خود را در آن به تنهایی سپری می‌کند و بسیاری از افراد مدعی شده‌اند که بخش مهمی از تفکرات او در اینجا شکل گرفته است و توانسته نقشه‌های خود را عملی کند.

آمار کرونا
[cov2019]