تظاهرات مردم عراق

آغاز دور جدید اعتراضات در عراق + تصاویر

اعتراضات در عراق بار دیگر در بغداد و نجف و چند شهر دیگر این کشور مجددا آغاز شده است. نیروهای امنیتی نیز در این مناطق حضور دارند تا از جان معترضان و اموال دولتی و شخصی محافظت کنند.

آمار کرونا
[cov2019]