تعاوني

۰۴اسفند

تعاونی فراگیر ملی صنایع دسنی البرز به ثبت رسید

شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی استان البرز با شماره ۲۲۴۶۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر