تعاون

۲۹آبان

وضع بخش تعاون ایران در آستانه سال بین‌المللی تعاون تأسف‌بر‌انگیز است

وی تأکید کرد: هیچ نماینده مجلسی مجاز به حمایت از شخص یا گروه خاصی ولو شاکی به حق نیست چرا که برای پیگیری این امور ابزارها و سازوکارهای قانونی در کشور موجود است ولذا مداخله مجلسی‌ها در این امور متوازن با دخالت احتمالی دولت در امور جاریه بخش غیردولتی تعبیر می‌شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر