تعبیر توپخانه اصلاحات

۰۲مرداد
پاسخ سلیمی نمین به زیباکلام و چپ ستیزی او| “جعلیات هنرمندانه”

پاسخ سلیمی نمین به زیباکلام و چپ ستیزی او| “جعلیات هنرمندانه”

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در مقاله ای که در شماره امروز روزنامه سازندگی منتشر شد، به گفتگوی اخیر صادق زیباکلام و تحریفات تاریخی که در اظهارات وی وجود داشت، پاسخ داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر