تعرفه هاي پزشكان

اجرای طرح بومی سازی تعرفه های چشم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‘امین الله نیک اقبالی’ در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: تعرفه های چشم پزشکی در کشور بیش از ۲۵ سال پیش طبق کتاب های تعرفه آمریکا مشخص شد و از آن زمان تاکنون گروه چشم پزشکی برپایه آن عمل کرده است. وی که کارشناس و دست اندرکار اجرای طرح بومی سازی تعرفه […]

آمار کرونا
[cov2019]