تعزيه عشق

۰۳بهمن

هنر تعزیه مردمی‌ترین هنر شناخته شده است

«در عرصه‌های گوناگون که وارد می‌شویم این ویژگی‌ها و این دو جریان را می‌بینیم»

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر