تعزیه خوان پیشکسوت شهرستان ری

۰۴اردیبهشت

«خسرو شمر» درگذشت

«خسرو شمر» تعزیه خوان پیشکسوت شهرستان ری درگذشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر