تعصب بسیار زیبا و دیدنی یک هوادار

تعصب بسیار زیبا و دیدنی یک هوادار به استقلال + تصویر

یکی از هواداران استقلال به شکلی بسیار دیدنی تعصب خود به این تیم را نشان داد.

آمار کرونا
[cov2019]