تعطيلي مدارس

آلودگی بیش از حد هوا، مدارس تبریز را به تعطیلی کشاند

براساس تصمیم کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوای استان مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در نواحی پنج‌گانه تبریز درروز چهارشنبه مورخ ‌٣٠/٩/١٣٩٠ تعطیل اعلام شد.

آمار کرونا
[cov2019]