تعطیلات قرمز

۰۹شهریور
نگرانی آقای نماینده از قرمز شدن وضعیت کرونا در مازندران بعد از سفرهای اخیر

نگرانی آقای نماینده از قرمز شدن وضعیت کرونا در مازندران بعد از سفرهای اخیر

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس گفت: با توجه به حجم بالای مسافرت به شهرهای شمالی در روزهای اخیر به نظر می‌رسد که وضعیت شیوع کرونا در مازندران وخیم شود.

آمار کرونا
[cov2019]