تعطیلات نوروزی

رئیس پلیس پایتخت وجود پشت‌پرده سازمان‌یافته “کودکان کار” را تایید کرد

رئیس پلیس تهران با تاکید بر اینکه شهرداری و سازمان بهزیستی متولی اصلی در مسئله کودکان کار هستند، وجود پشت‌پرده سازمان یافته “کودکان کار” را تایید کرد.

خیز جدید و هفتم کرونا در راه است !

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت : این احتمال که ما در روز‌ها و هفته‌های آتی شاهد خیز جدیدی از بیماری باشیم بسیار زیاد است.

آمار کرونا
[cov2019]