تعطیلی فراگیر

ناچار به تعطیلی فراگیر هستیم/اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
روحانی:

ناچار به تعطیلی فراگیر هستیم/اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

رئیس جمهور گفت:دولت ناچار است مطابق نظر کارشناسان، با تعطیلی فراگیر، مانع پیشروی ویروس مخرب کرونا شود

آمار کرونا
[cov2019]