تعطیلی مدارس اصفهان

۰۳دی

تعطیلی مدارس اصفهان و برخی شهرستان‌های استان در پی آلودگی هوا

در ادامه آلودگی هوا، مدارس اصفهان و برخی از شهرستان‌های استان فردا چهارشنبه تعطیل است.

آمار کرونا
[cov2019]