تعطیلی پنجشنبه

تعطیلی آخر هفته تغییر می کند؟/ پنجشنبه‌ها مناسب‌تر است یا شنبه‌ها؟

تعطیلی آخر هفته تغییر می کند؟/ پنجشنبه‌ها مناسب‌تر است یا شنبه‌ها؟

حسینی درمورد تعطیل کردن روزهای شنبه به‌جای پنج‌شنبه گفت: تعطیل کردن شنبه یک پیشنهاد با دیدگاه همه جانبه است.

آمار کرونا
[cov2019]