تعلیق غنی سازی

تاخیر در آغاز عملیات تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به ادامه گفت‌وگوهای فنی بین کارشناسان این سازمان با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد احتمالاً عملیات تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی امروز با تاخیر آغاز می‌شود.

آمار کرونا
[cov2019]