تعهدات دو خودروساز

۱۱بهمن
تعهدات دو خودروساز به خوبی در حال عملی شدن است
رزم حسینی:

تعهدات دو خودروساز به خوبی در حال عملی شدن است

در زمینه خودرو ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم و تعهدات دو خودروساز به خوبی در حال عملی شدن است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر