تعويض شناسنامه ايرانيان

۱۴شهریور

تنظیم زمان‌بندی دقیق تعویض شناسنامه ایرانیان

محمد ناظمی اردکانی صدور شناسنامه‌های جدید رایانه‌ای را از مهم‌ترین اقدامات ثبت احوال دانست و افزود: امکان جعل شناسنامه‌های جدید به دلیل قابلیت‌های امنیتی که از آن برخوردارند، نزدیک به صفر است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر