تعویق تسویه بدهی بدهکاران بانکی

۲۰اسفند
تعویق تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان خرداد

تعویق تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان خرداد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع، با اصلاح مهلت و مواعید مصوبه آذرماه خود، تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد ۹۹ به تعویق انداخت.

آمار کرونا
[cov2019]