تغذیه ای برای تقویت هوش و حافظه

تغذیه ای برای تقویت هوش و حافظه تمام گروه سنی

تغذیه نقش مهمی در تقویت هوش و حافظه دارد اگر حافظه خود یا کودکتان دچار ضعف شده است غذاهای اورا اصلاح کنید و مواد مغذی را جایگزین کنید.

آمار کرونا
[cov2019]