تغییرات استقلال

تغییرات استقلال ظاهری بوده و عاملان حاشیه هنوز هستند

پیشکسوت باشگاه استقلال گفت: بعد از ابراز نارضایتی مردم تنها به برخی تغییرات ظاهری در تیم مدیریتی استقلال بسنده شد و عملا چیزی تغییر نکرد.

آمار کرونا
[cov2019]