تغییرات ریشه ای درقانون اساسی مغرب

۲۷خرداد

وعده پادشاه مغزب برای ایجاد تغییرات ریشه ای در قانون اساسی

پادشاه مغرب : منتظر تغییرات ریشه ای در قانون اساسی باشید بعد از ماهها درگیری و اعتراضات خیابانی که به رهبری جنبش ۲۰ فوریه شعله ور شده بود. پادشاه مغرب اعلام کرده است که به خواسته های مردم تن می دهد. به گزارش ” الجزیره” محمد السادس پادشاه مغرب امروز در طی سخنرانی, خطاب به […]

آمار کرونا
[cov2019]