تغییر حوزه امتحانی

امکان تغییر حوزه امتحانی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

 رییس سازمان سنجش آموزش‌کشور از امکان تغییر حوزه امتحانی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.

آمار کرونا
[cov2019]