تغییر ساختارهای نظام سیاسی

۱۶آبان

بافت سیاسی کشورمان پیچیده است

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه با تاکید بر اینکه بافت سیاسی کشورمان پیچیده است گفت: باید منتظر نظریه پردازی فیلسوفان سیاسی در خصوص آینده نظام سیاسی کشورمان باشیم. کاظم انبارلویی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص تغییر ساختارهای نظام سیاسی در ایران گفت: سازوکارهایی که در جمهوری اسلامی ایران انتخاب می […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر